Thủy sản

TUYỂN 2 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ KHÔ TẠI SHIZUOKA

...

 • 162.000 Yên
 • Shizuoka
 • 16/07/2023
 • 2 vị trí
Chi tiết
TUYỂN 6 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN MIYAGI

...

 • 162.000 Yên
 • Miyagi
 • 17/07/2023
 • 6 vị trí
Chi tiết
TUYỂN 3 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN

...

 • 158.000 Yên
 • Miyagi
 • 25/07/2023
 • 3 vị trí
Chi tiết
TUYỂN 10 NAM VÀ NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI RONG BIỂN

...

 • 160.000 Yên
 • Fukuoka
 • 21/07/2023
 • 10 vị trí
Chi tiết