Ishikawa

TUYỂN 3 NAM ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY DỆT

...

 • 170.000 Yên
 • Ishikawa
 • 24/07/2023
 • 3 vị trí
Chi tiết
TUYỂN 5 NAM ĐƠN HÀNG SƠN KIM LOẠI

...

 • 163.000 Yên
 • Ishikawa
 • 24/07/2023
 • 5 vị trí
Chi tiết
TUYỂN 6 NAM VẬN HÀNH MÁY RỆT

...

 • 165.000 Yên
 • Ishikawa
 • 08/07/2023
 • 6 vị trí
Chi tiết
Tuyển 6 nữ đơn hàng linh kiện ô tô lương cao

...

 • 175000 yên
 • Ishikawa
 • 15/07/2023
 • 6 vị trí
Chi tiết
Tuyển 6 Nam Đơn Hàng Đứng Máy Dệt Vải

...

 • 163.000
 • Ishikawa
 • 11/07/2023
 • 12 vị trí
Chi tiết