Thực phẩm

Tuyển 10 Nam chế biến thực phẩm tại kanto siêu Hot

...

 • 158.000 Yên
 • Tochigi
 • 03/06/2022
 • 4 vị trí
Chi tiết
Tuyển 10 nữ đơn hàng cơm hộp tại Ibaraki

...

 • 157.000 Yên
 • Ibaraki
 • 06/06/2022
 • 10 vị trí
Chi tiết
TUYỂN 2 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ KHÔ TẠI SHIZUOKA

...

 • 162.000 Yên
 • Shizuoka
 • 16/04/2022
 • 2 vị trí
Chi tiết
TUYỂN 2 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TẠI FUKUOKA

...

 • 157.000 Yên
 • Fukuoka
 • 21/04/2022
 • 2 vị trí
Chi tiết
TUYỂN 6 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN MIYAGI

...

 • 162.000 Yên
 • Miyagi
 • 17/04/2022
 • 6 vị trí
Chi tiết