Dệt may

TUYỂN 3 NAM ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY DỆT

...

 • 170.000 Yên
 • Ishikawa
 • 24/07/2023
 • 3 vị trí
Chi tiết
TUYỂN 7 NỮ ĐƠN HÀNG MAY QUẦN ÁO TRẺ EM TAI AOMORI

...

 • 158.000 Yên
 • Aomori
 • 18/07/2023
 • 7 vị trí
Chi tiết
TUYỂN 15 NỮ ĐƠN HÀNG MAY MẶC LẤY ĐẾN 40 TUỔI

...

 • 157.000 Yên
 • Gunma
 • 16/07/2023
 • 15 vị trí
Chi tiết
TUYỂN 6 NAM VẬN HÀNH MÁY RỆT

...

 • 165.000 Yên
 • Ishikawa
 • 08/07/2023
 • 6 vị trí
Chi tiết
Tuyển 8 Nữ 18-39 Tuổi Đơn Hàng May Mặc

...

 • 150.000 Yên
 • Gunma
 • 16/07/2023
 • 8 vị trí
Chi tiết