Vận hành máy cơ khí

TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG LƯƠNG CAO

...

 • 167.000 Yên
 • Aichi
 • 19/07/2023
 • 2 vị trí
Chi tiết
TUYỂN 3 NAM ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY PHAY TIỆN

...

 • 165.000 Yên
 • Fukushima
 • 11/07/2023
 • 3 vị trí
Chi tiết
TUYỂN 10 NAM ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY CNC

...

 • 165.000 Yên
 • Fukuoka
 • 26/07/2023
 • 10 vị trí
Chi tiết
TUYỂN 3 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ

...

 • 165.000 Yên
 • Ehime
 • 15/07/2023
 • 3 vị trí
Chi tiết
TUYỂN 6 NAM VẬN HÀNH MÁY RỆT

...

 • 165.000 Yên
 • Ishikawa
 • 08/07/2023
 • 6 vị trí
Chi tiết